Kino Newa w Zielonej Górze

Strona Główna

Galeria zdjęć

 

NA SKRÓTY

Bieżący grafik projekcji

 

Nasz repertuar w Sieci

Gazeta Lubuska
Onet.pl
Wirtualna Polska

 

 


Banery

 

 

Celem projektu jest wzajemne zapoznanie się z historią i aktualnymi problemami pokazywanymi w filmach polskich i niemieckich.

Projekt –seminarium „Film jako zwierciadło rzeczywistości Polski i Niemiec.” to:

- cykl projekcji filmowych, których celem jest zdobycie wiedzy o historii i teraźniejszości Polski i Niemiec,

- spotkania z twórcami prezentowanych filmów i dyskusje z widzami i miłośnikami sztuki filmowej z Polski i Niemiec na tematy ukazywane w filmach (terroryzm, mniejszości naradowe, przemoc, rasizm, ksenofobia, dyskryminacja, narkomania, prostytucji itp.),

- seminaria tematyczne, które zbliżą ludzi różnej tożsamości, umożliwiając tym samym poznanie problemów sąsiadów i przyczynią się do owocnego współistnienia i współdziałania ludzi różnych języków, wyznań, kultur. Wzajemnego postrzegania się przez Polaków i Niemców.

Projekt rozpoczyna się od 01.03. 2017 r. pracami przygotowawczymi, poprzez wybór filmów, działania ogólno-organizacyjne, przygotowanie i druk plakatu, katalogu filmów i druków ulotnych. W dniach 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 maja odbywać się będą projekcje filmowe w kinie Newa w Zielonaj Górze. Od 25 do 30 czerwca 2017 r. w Łagowie codziennie odbywać się będą pokazy filmów, dyskusje i seminaria.

Punktem kulminacyjnym projektu będzie wydarzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz.12.00 w Sali w Ośrodku Leśnik w Łagowie Lubuskim. W jego trakcie pokazany będzie film, wygłoszone referaty i odbędzie się dyskusja panelowa. 

Projekt odbywa się w siedzibie Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze ( woj. lubuskie) ul. Kazimierza Wielkiego 21, kino „Newa”.

Wydarzenia poprzedzające punk kulminacyjny oraz sam punktu kulminacyjnego projektu, odbywać się będą w Łagowie Lubuskim w powiecie świebodzińskim w woj. lubuskim, w sali video w Ośrodku „Leśnik”.

Biuro Projektu do dnia 25 czerwca2017 r. mieści się będzie w Klubie Kultury Filmowej ul. Kazimierza Wielkiego 21 a w okresie od 25 do 30 czerwca 2017 r. w Ośrodku Wczasowym „Leśnik” w Łagowie ul. Chrobrego 10 (powiat Świebodzin, woj. Lubuskie).

 

Ziel des Projektes ist das Kennenlernen der Geschichte und der aktuellen Probleme, die in den deutschen und polnischen Filmen gezeigt sind.

Das Projekt-Seminar „Film als Spiegel der Realität von Polen und Deutschen.” besteht aus:

- einer Filmreihe, die den Zweck hat Wissen über die Geschichte und der Gegenwart von Polen und Deutschen zu erwerben

-Treffen mit den Filmemachern und Diskussionsrunden mit Zuschauern und Liebhabern der Filmkunst aus Polen und Deutschland über die in den Filmen gezeigten Themen: Terrorismus, nationale Minderheiten, Gewalt, Rassismus, Xenophobie,  Diskriminierung, Drogensüchtigkeit, Prostitution etc.

- thematische Seminare werden die Menschen verschiedener Identitäten näher zusammen bringen. Sie werden zum erfolgreichen Zusammensein und

der Zusammenwirkung von Menschen unterschiedlicher Kulturen beitragen. Sie werden die gegenseitige Wahrnehmung von Polen und Deutschen beeinflussen.

Das Projekt fängt am 01.03.2017 mit folgenden Vorarbeiten an: Auswahl der Filme, allgemein organisatorische Aufgaben, Vorbereitung und Ausdruck von Plakaten, des Kataloges und des Fleyers. In den Tagen des 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 Mais werden Filmvorführungen im Kino Newa in Zielona Gora stattfinden. Vom 25. bis zum 30. Juni werden täglich Filmvorführungen, Diskusionsrunden und Seminare in Łagow stattfinden.

Das Hauptereignis des Projekts wird am 29. Juni 2017 um 12 Uhr im Saal der Pension Lesnik stattfinden.

Während des Treffens wird ein Film gezeigt, Referate vorgestellt  und es wird ein Podiumsgespräch geführt.

Das Projekt findet im Sitz von Klub Kultury Filmowej in Zielona Gora (Lubuskie Woiwodschaft) ul. Kazimierza Wielkiego 21, im Kino „Newa” statt.

Die Vorereignisse und das Hauptereignis werden in Łagow Lubuski im Landkreis Świebodzin in Lubuskie Woiwodschaft im Videosaal der Pension Lesnik stattfinden.

Das Büro des Projektes befindet sich bis zum 25. Juni 2017 im Klubie Kultury Filmowej ul. Kazimierza Wielkiego 21 und vom 25. bis zum 30. Juni 2017 in der Pension „Leśnik” in Łagow, Chrobrego 10 (Landkreis Świebodzin, Lubuskie Woiwodschaft).

 

 

Aktualny  repertuar NEWY


Skontaktuj się z nami

Kino "Newa"
ul. Kazimierza Wielkiego 21
65-047 Zielona Góra

tel. +48 605 097 332
e-mail:
kinonewa@llf.pl


Miejsce na Twoją reklamę


Statystyki

 

Darmowe liczniki


 


Copyright © 2005 [www.kkf.zgora.pl]